Welke soorten vuurwerk bestaan er?

Men kan vuurwerk via verschillende manieren opdelen. Een veel gebruikte manier van opdelen is:

Feestvuurwerk (consumenten vuurwerk): Is vuurwerk dat bestemd is voor gebruik door particulieren. Dit soort vuurwerk is in België heel het jaar door te koop en mag vrij verkocht worden aan personen vanaf 16 jaar. Het feestvuurwerk is onderverdeeld in ontploffend en niet ontploffend (= siervuurwerk) en is hoofdzakelijk afkomstig uit China.

Voor elk type van feestvuurwerk bestaat er nu een maximale grens aan poederinhoud. Er dient een duidelijke gebruiksaanwijzing vermeld te zijn op elk stuk vuurwerk. Bij het aansteken mogen er geen gevaarlijke brokstukken weggeslingerd worden en mogen er geen gloeiende resten op de grond vallen. Elk stuk vuurwerk dat op de markt wordt gebracht zal, na controle, door de Dienst Springstoffen van het Ministerie van Economische zaken een toelatingsnummer krijgen. Dit nummer dient vermeld te staan op het product. Voor de aankoop van ontploffend vuurwerk (harde knal) dient een Belgische klant een schriftelijke vergunning te krijgen van de burgemeester van de woonplaats.

Professioneel vuurwerk: Onder deze categorie van vuurwerk vallen alle producten waarvan de poederinhoud groter is dan deze van het feestvuurwerk, omschreven in de wet van 01.02.2000. Dit soort van vuurwerk is STRIKT VERBODEN voor particulieren.

Hoe oud moet ik zijn om vuurwerk te kopen?

U moet 16 jaar zijn of ouder.

Heb ik een vergunning nodig om vuurwerk te bewaren of om af te schieten?

Feestvuurwerk kan in België gans het jaar door worden aangekocht, maar mag enkel worden afgeschoten mits een schriftelijke toelating van de plaatselijke autoriteiten. Met oudejaarsavond hoeft u in de meeste gemeenten/steden geen toelating te hebben. U vraagt dit toch best eens na!

Voor het bewaren heeft u geen vergunning nodig, zolang dit niet meer bedraagt dan 1000 gram pyrotechnisch sas.

Hoeveel vuurwerk mag ik kopen?

De wet legt ook een beperking op inzake de hoeveelheid pyrotechnische sas (poeder) die een particulier in zijn bezit mag hebben. Deze bedraagt 1000 gram pyrotechnisch sas (dit is niet gelijk aan het werkelijk gewicht van het vuurwerk item zelf). Bij elk vuurwerk item wordt dit gewicht vermeld.

Wat zegt de wetgeving?

Vuurwerk Boutersem verkoopt aan particulieren enkel feestvuurwerk zoals omschreven in het KB van 1 februari 2000 en in het ministerieel besluit van 3 februari 2000.

Feestvuuuwerk mag enkel aan particulieren verkocht worden vanaf 16 jaar.

Dit soort van vuurwerk wordt nog eens onderverdeeld in 2 groepen. Enerzijds is er het “knallend vuurwerk” (ontploffend) en anderzijds spreken we over het “niet-ontploffend” vuurwerk.

Voor de aankoop van het “ontploffend vuurwerk” geldt een speciale reglementering.
Inwoners van België kunnen dit enkel aankopen wanneer zij een schriftelijke toelating kunnen voorleggen van de burgemeester van zijn of haar woonplaats.
Particuliere klanten die in het buitenland wonen en dit soort van vuurwerk meenemen over de grens kunnen het knallend vuurwerk vrij aankopen!

De wet legt ook een beperking op inzake de hoeveelheid pyrotechnische sas (poeder) die een particulier in zijn bezit mag hebben. Deze bedraagt 1000 gram !

Feestvuurwerk kan in België gans het jaar door worden aangekocht, maar mag enkel worden afgeschoten mits een schriftelijke toelating van de plaatselijke autoriteiten.